← späť na kategóriu

Učeníci

Autor: J. Hrubý - Učedníci
Kategórie: záver, cez rok, k svätcom,
1.
Ježiš [D]vyvolil si [A]dvanásť uče[D]níkov
a riekol: „Nebojte sa [G]farizejských [D]zvykov.
/: Pravda je jedi[G]ná, a [D]kto ju po[h]zná,
pravou [G]láskou [A]oplý[D]va.“ :/
2.
Petra, Jakuba, Filipa a Ondreja,
Tomáša, Matúša, Jána, Bartolomeja.
/: Jakuba Alfejovho, Júdu Jakubovho,
Judáša a tiež Šimona. :/
3.
A spolu nerozlučne krajom prechádzali
a pre každého vľúdne slovo, pomoc mali.
/: On učil, čo je hriech, čo zas radosť a smiech,
aký má mať cesta smer. :/
4.
A preto z celej zeme ľudia prichádzali
a zo srdca mu svoje prosby prednášali.
/: Pretože každý vie, on je uzdravenie
pre nové pokolenie. :/