← späť na kategóriu

Santo Spirito

Autor: Vigo, Napoli
Kategórie: k Duchu Svätému,
[G] [G\H] [C] [G] [G\H] [C] [D\E] [e] [D\G] [G\H] [C2]
1.
[e]Spirito d’a[D]more, [a7]vieni in [D\F#]noi,
[e]Spirito consola[D]tore, [C]vieni in [G4]noi[G].
[e]Spirito di preg[D]hiera, [a7]vieni in [D\F#]noi,
[e]Spirito di adora[D]zione, [C]vieni in [G4]noi[G].
R:
[e]San[D\F#]to [C\G]Spiri[G]to, [e]vie[h]ni in [C]noi.
[e]San[D]to [C\G]Spiri[G]to, [e]vie[h]ni in [C]noi. Vieni in [G]no[G\H]i. [C] [G] [G\H] [C]

2.
[e]Spirito di po[D]tenza, [a7]vieni in [D\F#]noi,
[e]Spirito libera[D]tore, [C]vieni in [G4]noi[G].
R:
[e]San[D\F#]to [C\G]Spiri[G]to, [e]vie[h]ni in [C]noi.
[e]San[D]to [C\G]Spiri[G]to, [e]vie[h]ni in [C]noi. Vieni in [e]noi.
[e] [D] [a7] [e] [D] [C] [4] [x]
[e]Vieni Santo [D]Spirito.[a7] [F]Vieni, vieni.

R:
[f#]San[E\G#]to [D\A]Spiri[A]to, [f#]vie[c#]ni in [D]noi.
[f#]San[E]to [D\A]Spiri[A]to, [f#]vie[c#]ni in [D]noi. Vieni in [A]noi. [A\C#] [D]
[D\E] Vieni in [A]noi.

(preklad:
1.
Duch lásky, príď k nám, Duch utešiteľ, príď k nám,
Duch modlitby, príď k nám, Duch adorácie, príď k nám.
R:
Duch Svätý, príď k nám.
2.
Duch sily, príď k nám, Duch osloboditeľ, príď k nám.)