← späť na kategóriu

Stretnúť sa s ľuďmi

Autor: spirituál, D. Tencer
Kategórie: záver, cez rok,
(orig in a)
R:
[f#]Stretnúť sa s ľuďmi ako brat,
vravieť im: „Ľudia, mám [f#\G#]vás [A]rád!“
Dať im svoj úsmev, srdce [E]tiež,
pretože, Pane, ty ma milu[f#]ješ.

1.
Urob ma tvorcom pokoja,
urážky nech ma [A]nezlomia,
tvoj pohľad nech ma nezra[E]ní,
nech zmierenie je záver našich [f#]dní.
2.
Verný chcem, Bože, tebe byť,
v tomto svete sa nestratiť.
Nech mojím srdcom prúdia vždy milosti,
nech si Pánom mojich dní.