← späť na kategóriu

Príď už, príď, Duchu Stvoriteľu

Autor: M. Rejchrt
Kategórie: k Duchu Svätému, úvod,
1.
[G]Príď už, [D]príď, Duchu [e]Stvori[C]teľu, [G]Duchu [D]zmiere[G]nia.[D]
[G]Príď už[D] a premeň [e]ľudstvo [C]celé [G]v nové [D] stvorenia.

R:
[G]Duchu [D]Svätý, [e]svojou [h]mocou [C]v láske [D]obnov [G][D]s,
[G]nene[D]chaj nás [e]kráčať [h]nocou, [C]osvieť [D]rozum [G]náš.[D]

2.
Prebuď nás svojím Duchom Svätým, zažeň temnotu.
Navráť zblúdilých, prebuď hluchých, žehnaj životu.
3.
Prebuď svedomie otupených, zbližuj národy.
Zavej a priveď zotročených v ríšu slobody.