← späť na kategóriu

Prišiel na zem

Autor: zb. CHPJ - Južania
Kategórie: prijímanie, záver, pôst,
1.
[C]Prišiel na zem [G]konať dielo [a]spásy[E]
a [a]ľuďom biednym [a7]s láskou pomá[d]hal,[d7]
ku [G]slobode zval zotročených [C]hriechom, môj [G]Pán.
[C]Svetom šiel a [G]ľudskú niesol [a]biedu,[E]
chcel [a]z lásky splniť [a7]Otcov spásy [d]plán.[d7]
Na [G]kríži mrel, však tretí deň vstal [C]z hrobu, môj [G]Pán.

R:
Môj [C]Pán Je[G]žiš ma [a]milo[e]val, až [F]na smrť šiel, svoj [C]život [G]dal,
môj [C]Pán Je[G]žiš dnes [a]teba [F]zve: Poď [C]domov, [G]vráť sa [C]späť.

2.
Jeho láska stále rany hojí
a ku spáse nám náruč otvára,
dnes ako predtým búrku upokojí, môj Pán.
Jeho milosť stále ešte trvá,
chce zmieriť ľudí s Otcom nebeským
a krvou splatiť mzdu za vykúpených, môj Pán.