← späť na kategóriu

Praise

Autor: R. Čanaky - Kompromis
Kategórie: pôst, cez rok,
(orig in A)
/: [G]Praise, [D]servants of [e]Jesus,
[C]praise the [D]name of the [G]Lord. :/

[C]He raises me the [D]poor from the [e]dust,
[C]he lifts the [D]needy from the [e]dunghill.
[C]He raises me the [D]poor from the [e]dust,
[C]he lifts the [D]needy from the dunghill.

(preklad: Chváľte, služobníci Pánovi, chváľte meno Pánovo.
Z prachu dvíha chudobného a zo smetiska povyšuje bedára.)