← späť na kategóriu

Poznáš ma

Autor: R. Flamík - Saleziáni
Kategórie: záver, pôst,
1.
[a] Ty poznáš [Fmaj7]moje túžby[C], [a] ty vieš, čo [Fmaj7]v srdci no[C]sím,
[a] ty vieš, [Fmaj7]kde je môj[G] poklad ukry[a][G]. [a] [G]
[a] Ty vidíš [Fmaj7]moje srdce[C], [a] ty vidíš [Fmaj7]moje oči[C],
[a] počuješ, [Fmaj7]čo ti šep[C]kám, keď som [a]sám[G]. [a] [G]

R:
[a]Buď stále [G]v mojom srdci[a], [e] [G]
[a]v svojom stán[G]ku v ňom prebý[a]vaj[e], [G]
[C] pribí[G]jaj ma na [a]krí[e]ž,[G] [Fmaj7] svojou [G]láskou objí[a]maj[e]. [G]

2.
Len s tebou môžem chápať to všetko, čo mi dávaš,
len v tebe môžem vyznať, ty ma poznáš.