← späť na kategóriu

Pán hoden chvál

Autor: D. a N. Fellingham - Rieka života
Kategórie: prijímanie, pôst,
R:
[E][A]n,[E] [H] hoden[E] chv[A]ál[c#], [H] mocný [E]Kr[A]áľ[E] [H] je Ježiš [E][A]m[H]. [E]

1.
Slovom [H]svojich [c#]úst zachrá[A]nil si [E]ma, prúdom [H]milo[c#]sti oslo[A]bodil [E]ma,
Ducha [H]živo[c#]ta teraz [A]zosie[E]laš, plameň [H]môjmu [c#]srdcu [A]dáš.
2.
V mene Ježiša si ma pozdvihol, hanby pozbavil, z hriechu vytrhol,
presvätým Duchom si ma pomazal, plameň môjmu srdcu dal.
3.
Teraz milosť mám uveriac´ Bohu, nie však skrze mňa, ale krv svätú,
v Duchu si mi dnes silu daroval, plameň môjmu srdcu dal.b
(záver)
R:
[E]Pán, [D#b13]ho – [D#7]den [g#]chvál.[H\F#]
[D#b13] = xx1423 [D#7] = x68686