← späť na kategóriu

Nehanbím sa

Autor: Tretí deň
Kategórie: záver, pôst, cez rok,
[G] [C] [D] [C]
1.
[e] Je mi [D]ľúto [C]dní, čo som [D]premárnil,
[e] je mi [D]ľúto [C]dní, čo [D]mali krásne [e]byť,
je mi [D]ľúto [C]dní, čo som [D]len tak zabil.
[a]Viem, že čas nevrátim, [H]viem, že ho nevrá[a]tim.
Potom si vstúpil [e]ty[D] [A]a s tebou príchuť neba.[e] [D] [A]
Ako ma premieňaš,[e] [D] [A] to vyspievať sa nedá.
[a]Žiť pre staré ciele ma už [e]nebaví,
[a]dnes žijem pre teba a [G]za tvoj kríž sa [a]nehanbím.

R:
[G]Nehan[C]bím sa, nehan[D]bím za tvoj [C]kríž.
[G]Nehan[C]bím sa, nehan[D]bím, že si ma [C]spasil, Ježiš.
[G]Nehan[C]bím sa, že som [D]tvoj, ó, Pane.
[F] Na kríži získal si ma,[D] je dokona[G]né.[C] [D] [C] [G]

(záver): ... je dokona[A]né.[D] [E] [D] [A][D]éé[E].