← späť na kategóriu

Na kolenou

Autor: P. Tošovský
Kategórie: adorácia, k Duchu Svätému,
1.
Nejkrá[D]snější chvíle vždycky [e]jsou [A7]na kole[D]nou,[G] [D]
nejkrásnější chvíle vždycky [e]jsou [A7]na kole[D]nou[D7].
R:
V modlit[G]bách když budeš [g]stát, Duch [D]Svatý [F#]začne [h]vát,
[g]nejkrá[D]snější chvíle vždycky [e]jsou [A7]na kole[D]nou.[G] [D]

2.
/: Sílu opustit svůj hřích jsem dostal na kolenou. :/
3.
/: Sílu začít nově žít jsem dostal na kolenou. :/
4.
/: Duchem svým mne Ježíš naplnil na kolenou. :/
5.
=
1.