← späť na kategóriu

Nad celou zemou

Autor: B. Brown - Rieka života
Kategórie: záver, advent, cez rok, prijímanie,
1.
[C] Nad ce[G4]lou ze[F2]mou Pán [G4]od ve[C]kov,
nad ka[G4]ždým vr[F2]chom, každou [G4]doli[a7]nou,
no mojou [G4]túž[F2]bou, Otče, [G4]jedi[d7]nou
je, aby [F2]vládol [G4]sám Syn tvoj.

R:
[C] Ó, [G]vládni [F]mi, vlád[G]ni s mocou[C],
v čase [G]chvíľ ťaž[F]kých, v krokoch [G]úspešných,
[a7] len [G]ty si Pán[F] nad [G]tým, čo [d7]mám,
tak, prosím, [F]príď a [G]vládni mi[d7].
/: tak, prosím, [F]príď a [G]vládni [C]mi. :/[G] [F] [C]

2.
Celým srdcom chcem, celou mysľou tiež
sa ti podobať, Bože nádherný,
pre mňa vzácny si v svete jediný,
tak, prosím, príď a vládni mi.
[G4] = 320013 [F2] = xx3213