← späť na kategóriu

Mojím povolaním je láska

Autor: S. Košč
Kategórie: záver, cez rok,
1.
[C]Hľadám svoje [d7\C]miesto, svoje [C]povolanie hľa[F]dám,
[C]žiadne ma nena[d]pĺňa, túžim po [G4]všet[G]kých.
[C]Cítim, že Cirkev je [d7\C]telo a ako [C]každé te[F]lo
má svoje [C]srdce a tým [d]srdcom ja chcem sa [G]stať.[G7]

R:
Mojím [C]povolaním je [d7\C]láska, mojím [C]povolaním je [F]láska,
mojím [Edim]povolaním je [d]darovať všetko, [e]daro[F]vať [G]se[C]ba.
2.
Som iba dieťa bezmocné a slabé,
slabosť moja však vedie, vedie ma k láske.
Takto budem všetkým, tak sa splní môj sen,
hľa, moje miesto a toto miesto si mi dal ty.
3.
Až raz budem v nebi, chcem sa čo najskôr vrátiť späť,
ruže Božej milosti na svet prinášať.
Chcem vo svojom nebi robiť dobro všetkým,
chcem z neba sa vrátiť, vrátiť na zem.
[d7\C] = x30211 [Edim] = xx2323