← späť na kategóriu

Kvapky

Autor: M. Fedoráková - Križiaci
Kategórie: záver, advent, cez rok,
[E] [c#] [g#] [c#] [A] [H] [E4] [E]
1.
V svetle [E]sviečky bez svetiel [c#]tisícich
po[g#]čítam kvapky, ktorými zem[c#] sám Boh ro[A]sí.[H]
Meló[E]diu, ktorú [A]vytvárajú [H] kvapôčky [c#]tisíce,
do [A]osnovy [A\G#]notovej [f#]po kúštičkoch [H]vpí[E]šem.

R:
Nech [E]padajú [A]kvapky lásky na [H]túto našu [c#]zem,
aby [A]úrodnou sa [f#7]stala, aby [H]rástla láska z nej,
aby [E]ľudia v sebe [A]našli ten [H]drahocenný [c#]stred,
aby [A]búrky, [A\G#]mračná, [f#7]sváry boli [H]navždy preč.

2.
V tichu búrky, v hrmote mojich slov
chcem dať na papier, čo zo srdca tlačí sa von.
Kvapôčky myšlienok, ktoré spať mi vôbec nedajú,
kvapky, ktorými srdce spieva Bohu na slávu.