← späť na kategóriu

Klaniam sa ti vrúcne

Autor: JKS 270
Kategórie: cez rok, adorácia,
(orig in Es)
1.
[C]Klaniam sa ti [F]vrú[C]cne, [G]Bože veči[C]tý,
pod spô[C\H]sobom [a]chle[G]ba z [d]lásky [G]ukry[C]tý.
/: Srdce [e]moje [a]te[G]be [F]sa len [A]oddá[d]va,
[G]že si [G\H]Pánom [C]je[A7]ho, [d]vďačne [G]uzná[C]va. :/

2.
Zrak môj i chuť chceli by ma oklamať,
ale sluch ma učí pevnú vieru mať.
/: Verím, čo Syn Boží ustanovil nám, ten klamať
nemôže, kto je pravda sám. :/
3.
Na kríži sa skrylo samo božstvo len,
tu i človečenstvo skryté zbožňujem.
/: V oboje ja verím, Bože vznešený, a prosím,
čo prosil lotor skrúšený. :/