← späť na kategóriu

Ja to viem

Autor: sr. Eliška Bielková
Kategórie: poďakovanie po prijímaní, záver, cez rok,
1.
[G]Ja to [C2]viem, ja to [G]viem[C2], [G]ja to [C2]viem, že ty ma pocho[D]píš.
[G]Ja to [C2]viem, ja to [G]viem[C2], [G]ja to [C2]viem, že ty ma pote[D]šíš.

R:
Ty si [Cmaj7]verný, verný [G]Boh, ty si [Cmaj7]verný, verný [D]Pán.
Tak ti [Cmaj7]spievam [D] pieseň [G]chvál.
Tak ti [Cmaj7]spievam [D] pieseň [C]chv[c]á [G] - [C2] l. [G] [C2]

2.
[G]Ja to [C2]viem, ja to [G]viem[C2], [G]ja to [C2]viem, že ty ma posil[D]níš.
[G]Ja to [C2]viem, ja to [G]viem[C2], [G]ja to [C2]viem, že ty ma oslobo[D]díš.
3.
[G]Ja to [C2]viem, ja to [G]viem[C2], [G]ja to [C2]viem, že ty ma poču[D]ješ.
[G]Ja to [C2]viem, ja to [G]viem[C2], [G]ja to [C2]viem, že ty ma milu[D]ješ.