← späť na kategóriu

Duchu Svätý, volám príď

Autor: E. Szymczykowska
Kategórie: k Duchu Svätému, adorácia,
/: [D]Duchu Svätý, volám: „Príď, :/
/: [a\D]oheň mojej duši daj, :/
/: [G\D]oheň môjmu telu daj, :/ /: [D]rozpáľ ma!" :/

Všemo[a]húci [G]Boh tu s nami [D]je, neko[a]nečne [G]milostivý [D]je,
uka[a]zuje [G]dobrotivú [D]tvár voči [a][G]m, ktorí milovať ho [D]chcú.
[a\D] = xx0210 [G\D] = 300003