← späť na kategóriu

El Shaddai

Autor: M. Card, J. Thompson - M. Wiesnerová
Kategórie: úvod, prijímanie, vianoce,
R: El Shad[d7]dai, El shad[d7\G]dai, El El[Cmaj7]jona Ado[Fmaj7]nai,
    večné [Bmaj7]meno, Pane, [E7]máš, ku nám [a7]v sláve [G\H]prichá[A\C#]dzaš.
    El Shad[d7]dai, El shad[d7\G]dai, El El[Cmaj7]jona Ado[Fmaj7]nai,
    od ve[Bmaj7]kov až nave[E7]ky, El Shad[a7]dai.

1. Viem, že ty si Syna dal, on hriechy na kríži sňal,
    obetu dal za nás sám, život večný je náš Pán.
    Ty si Pán Boh, ktorý vie, poznáš srdce úprimné,
    z pút našich oslobodíš nás.
2. To, čo Otec zasľúbil, v Synovi sám naplnil.
    Nikto z ľudí netuší, že sa Mesiáš zjavil.
    Veľká je moc Pánova, veľká láska Kristova,
    doko[B]nané je pre [G]nás, doko[B]nané je pre [G]nás.
[d7\G]     = 300211      [Bmaj7]     = x13231
[G\H]     = x20022     [A\C#]     = x42220