← späť na kategóriu

Duch nášho Pána

Autor: J. M. Talbot (zbor - SATB)
Kategórie: záver, cez rok,
1.
Duch [G]nášho Pána [C/G]vznáša sa [G]nado mnou,[C/G]
preto [C]ma [Cmaj7]Pán [a]po[a7]ma[D]zal,
priniesť [a]všetkým [D]nám
rados[G]tnú zvesť [D]úbo[e]hým,
uzdraviť [a]srdcia [a7]zlome[D]ných [D7]
a [G]hlásať návrat [C\G]slobody otrokom [G]väzneným,[C\G]
[G] prepus[C]tiť [Cmaj7]u - [a]tlá[a7]ča[D]ných,
hlásať [a][D]nov milo[G]sti[D][e]rok,
utíšiť [a]smútok [a7]strápe[D]ných,
smútok strápe[G]ných.

R:
Vždy sprevádza [C]ma svätý [G]Pánov hlas,
svojím Duchom [C]ma sám Pán [G]pomazal
a káže mi [C]ísť k srdciam [G]úbohým, Pánov [D]hlas volá
do sveta [C4]krá[C]s.
(záver)
Duch [G]nášho Pána [C/G]vznáša sa [G]nado mnou.