← späť na kategóriu

Čo mám robiť, Pane?

Autor: M. Fedoráková - Križiaci
Kategórie: záver, pôst,
(orig in D)
[C] [C\E] [F] 2x
R:
Čo mám [C]robiť, Pane[C\E], keď [F]vidím plakať [C]srdce?[C\H]
Čo mám [a]robiť, Pane[G\H], keď [F]vidím plakať [C]srdce?[C\H]

1.
Cítim [a]slanosť jeho [e]sĺz, nechcem z nich [F]vidieť mŕtve [G]more.
Život ho [a]volá, ale [e]tŕň vbil sa na [F]mieste lásky, kde [d]bolí stokrát [G]viac.
2.
Uletieť chcelo do výšav zbavené zemskej ťažoby.
Lež zem ho plášťom ovíja tŕňovým, čo bolesť rodí ukrutnú.
3.
Chcem [a]plakať s ním, aj [e]keď to zmysel [F]nedáva,[d] [G] radšej byť
[a]bláznom plačli[e]vým, jak [F]múdrym bez sĺz, čo [d]bolesť nevi[G]dí.
4.
Priviniem si ho na svoje, nech tŕň sa do mňa vrazí.
Snáď zotriem aspoň jednu slzu a srdce zašepká v radosti úľavy.