← späť na kategóriu

Cestou s nami

Autor: autor neznámy (zbor - SSAB)
Kategórie: záver, pôst, cez rok,
1.
/: Cestou [C]s nami :/ /: kráčaj, [a]Pane, :/
/: my ne[d]chceme :/ /: na mieste [G]stáť. :/
/: Keď zblú[C]dime, :/ /: podaj [a]ruku, :/
/: keď pa[d]dneme, :/ /: pomôž [G]vstať. :/
R:
/: A do [C]svetla :/ /:svojho [a]voveď, :/ [F]v[G]oveď [C]nás. 2x
2.
Dňom bez teba chýba nádej, zavládla v nás pustá tma.
V srdciach našich zapáľ plameň, v ktorom zhorí smútok a strach.
3.
Vezmi smútok, vráť nám radosť, zoslabnutým dodaj síl.
Chceme iným dnes pomáhať, ťarchu kríža chceme si niesť.