← späť na kategóriu

Budem spievať

Autor: M. Tóth - Tretí deň
Kategórie: prijímanie, záver, veľká noc,
1.
/: [d]Budem [B]spievať, [C]pretože som [d]spasený.
Budem [B]spievať: [C]Ježiš je môj [d]Pán. :/

R:
/: On je [F]náde[C]jou v čase [d]súže[B]nia,
viem, môj [F]Pán [C]zachráni [d]ma. :/

2.
/: Budem spievať, pretože som slobodný.
Budem spievať: Ježiš zvíťazil. :/
3.
/: Budem spievať, pretože som radostný.
Budem spievať: Ježiš ľúbi ma. :/