← späť na kategóriu

Anjel

Autor: R. Čanaky - Kompromis
Kategórie: iné, záver,
(orig capo 2 - D2)
1.
Bolo to [C2]krásne, zostalo [D2]niečo [e]v nás,
zneli nám [C2]básne a pri tom [D2]piesní [e]pár.
Tie roky [C2]lásky v plnosti [D2]s úža[e]som,
z veže už [C2]anjel odzvonil [D]týmto [e]dvom, zvone[D2]ním...
2.
Občas sa pýtam, prečo to Boh dal nám,
prežiť tak krásne, čas hnaný ku hviezdam.
Dnes vidím lásku, v ktorej som vždy chcel rásť,
bolo to krásne, počuť tvoj nežný hlas, nádherný.

R:
Nech nás [C2]anjel mocný chráni,
nech nás [e7]Boh vždy drží v dlani,
nech nám [D4]voľ[D][D2]krí[D]dla [C2]dá.[G]
Nech [C2]naše dni sú krásne,
nech nám [e7]anjel skladá básne,
nech [D4]lás[D]ka [D2]prí[D]de [C2]k ná[G]m.

3.
Ak som bol príliš niekedy nemožný,
odpusť mi v láske, nech môžme byť voľní,
v modlitbe dávam do Božích rúk aj deň,
keď som ťa vločkou nazval a sníval sen, sníval.
4.
Leto a hviezdy a nočné ticho v nás,
pamätáš dávno, prešiel už tento čas.
Len vetrík tíško popri nás stále vial,
bolo to krásne, jak sa ten príbeh dial,
pozri, už svitá.