← späť na kategóriu

Abba, Otče

Autor: J. Sykulski
Kategórie: záver, veľká noc, cez rok, úvod,
1.
[C]Ty si nás [F]vytrhol, [G]Pane,
z[C] pút hriechu[d] i od seba [G]sam[G7]ých
[C]a Kristus, [E]stanúc’ sa [a]bra[F]tom,
nás [C]naučil [d]denne volať [G]k te[G7]be:
R:
[C]Ab[F]ba, [C]Ot[G]če, [C]Ab[F]ba, [C]Ot[G]če,
[C]Ab[E]ba, Abba, [a]Otče, [d]Abba, [C]O[G]t-[C]če, (Otče)
2.
Cirkev je ako strom života,
ktorý má korene vo večnosti.
Ona preniká našu všednosť
a zjavuje všetkým ľuďom teba.
3.
Boh hojným darcom je života,
on oslobodil všetkých od smrti.
On privinul si nás k sebe
a tak sme sa stali jeho deťmi.