← späť na kategóriu

Zvelebený si, Bože

Autor: F. Fráňa
Kategórie: obetovanie, cez rok,
1. [C]Zvelebe[a]ný si, Bože, [e] nave[a]ky, [F]z tvojich [C]rúk všetko [D][G]me.
    [C]Zvelebe[a]ný si, Bože, [e] nave[a]ky, [F]chlieb ti [C]tu priná[G]ša[C]me.
2. ... víno ti prinášame.
3. ... dary ti prinášame.