← späť na kategóriu

Zo všetkého, čo máme

Autor: Gen Verde
Kategórie: obetovanie, cez rok,
R:
Zo [A]všetkého, čo [Amaj7]máme, odte[D\A]raz nám nepatrí [A]nič.
Priná[f#]šame plody [c#]zeme, kto[D]ré ty rozmno[E]žíš.
[A]Tu sú naše [Amaj7]ruky, pou[D\A]ži ich pre svoj [A]plán,
aby [f#]si svetu vždy [c#]dával chlieb, kto[D]rý da[E]rúvaš [A]nám.

1.
[f#] Len kvapku malú si [c#]vložil do mojich rúk,
[A] len kvapku [A7]malú si [F#4]teraz pýtaš [F#]späť, [D]á.[E\D]... [c#] [F#]
Táto [h]kvapka v tvojich [D]rukách sa na [E4]hojný dážď zme[E]ní,
čo [D]celú zem zúro[A]dní.
R:

2.
Kvapky z našich rúk premenené na dážď
plodnou vlahou budú pre náš budúci svet, á...
Vtedy zem pre nás pripraví nový zázrak chleba,
ktorý všetky národy nasýti.
R2:
[A]Cestám vtedy [Amaj7]vietor diaľky [D\A]náhle otvo[A]rí,
obi[f#]lím prejde a [c#]preto do [D]vône nás pono[E]rí.
[A]Láska vtedy [Amaj7]právom celú [D\A]žatvu rozde[A]lí,
zázrak [f#]lámania chle[c#]ba znova ce[D]lý svet [E] uvi[A]dí.