← späť na kategóriu

Vďaka

Autor: Kapucíni a Stanley
Kategórie: obetovanie, cez rok,
1.
[E] Dobrore[H]čím ti, Bo[E]že, [H] za chlieb, kto[F#]rý nám dá[H]vaš.
[c#] Bez neho [E]žiť nemô[H]žme, [E] v ňom pokr[H]mom sa stá[E]vaš.
2.
A tiež za víno v džbáne, čo srdce obveselí.
Či sladké, či kyselé v krv tvoju sa premení.
3.
Daj, by sme pamätali, že boli a sme tvoji,
za všetko ďakovali a piesne chvály peli.
4.
Daj nám to nezabudnúť, že ty sa o nás staráš,
chceš s nami vždy pobudnúť, úžasný si, Pane náš.
5.
Daj nám to nezabudnúť, že vždy sa o nás staráš,
vo dne, v noci ťa chváliť, dobrotivý Otče náš.