← späť na kategóriu

Pre teba chceme žiť

Autor: Gen Rosso
Kategórie: obetovanie, cez rok,
1.
[a] Pre teba chceme Pane [C]žiť, [a] obetujúc ti život [e]náš.
[F] A s týmto chlebom, s týmto [D]vínom, [a] akí sme, takých prijmi [E]nás.
[a] Pre teba chceme Pane [C]žiť, [a] zverení iba tvojmu [e]hlasu
[F] a slobodní od vecí [D]času, [a] ísť za tebou, ty život [E]pravý.

R:
[A]Pre teba [D]chceme žiť, [E] ako Má[f#]ria, [D] tá je náš [E]ideál,
[D] Matka milova[E]ná, [D] ona víťa[E]zí nad svetom [c#]láskou.
[D] Chceme ti [h]život ponú[C#]knuť, kto[D]rý nám ty [A]dávaš.

2.
Prosíme prijmi naše dary, obetu tebe prinášanú.
Túžby a priania našich sŕdc, úzkosti nami prežité.
Pre teba chceme Pane žiť, zapálení od tvojich slov
tak s tebou prinesieme všetkým živý oheň tvojej lásky.