← späť na kategóriu

Pane náš, prijmi dar

Autor:
Kategórie: obetovanie, cez rok,
1.
[G] Pane náš, prijmi [C]dar, [G] čo chcem ti dať na ol[C]tár,
[G]s láskou ti predkla[C]dám všetko, čo [D]mám.
[G] Odovzdávam rodi[C]čov, [G] bratov, sestry, priate[C]ľov,
[G] dávam seba i [C]tých, čo menej mám [D]rád.
2.
S vďakou dávam ti týždeň, čo bol,
s láskou nesiem ti chvíle, čo sú.
S vierou ti predkladám, čo nás čaká.

R:
/: Dávam [G]ti zo [D]svojich [C]rán, dávam [G]všetko, čo [D]v sebe [C]mám.
Všetko [G]teraz ti [D]predkla[C]dám pred tvoju [D]tvár... :/
tu, na ol[G]tár.[C] [G] [C] [G] [C] [D]