← späť na kategóriu

Túžim priniesť na oltár

Autor: M. Redman, pr. R. Čanaky
Kategórie: obetovanie, veľká noc, cez rok,
1.
[D] Túžim priniesť na ol[G]tár život, [A7/4]čo v sebe [D]mám,
tvojou láskou zlome[G]ný, chcem ťa [A7/4]chváliť, môj [D]Pán.
Chcem ti vydať práve [G]dnes každú [A7/4]časť živo[h7]ta,
viem, že prijmeš každý [G]dar zlome[A7/4]ného srd[D]ca.

R:
Povedz, čo ti smiem [G]dať, čo [A7/4]priniesť ti [D]smiem?
Si môj láskavý [G]Kráľ, ja len [A7/4]miznúci [D]tieň.
Ježiš, viac nemám [G]slov, pieseň [A7/4]doznieva [D]tiež,
aj keď nehodný [G]som, chcem ti [A7/4]niečo pri[D]niesť.
Možno len tichý [e7]plač, len [D\F#]bolesť, čo [G]mám,
svoju [e7]hĺbku [D\F#]srdca ti [G]dám, môj [A7/4]láskavý [D]Pán.[G] [A7/4]

2.
Kvôli tebe dýchať smiem, môj dlh splatil si sám,
život svoj si za môj dal, bol to víťazný plán.
Vzal si hanbu z mojich pliec, bol to posledný boj,
otvoril si bránu nebies, dnes som iba tvoj.
[A7/4] = x02033