← späť na kategóriu

Chlieb života - Na oltár pozerám

Autor: M. Novotný
Kategórie: prijímanie, cez rok,
1.
[D] Na oltár poze[C]rám, kúsok chleba
pred [G]očami mám pozdvihnu[g]tý.
[D] Ježiš, vraj si to [C]ty,
v chlebe ukry[G]tý, z neba zosla[g]ný.
[D] Očami viery vidieť ťa [C]smiem,
do srdca prijať ťa [G]chcem, tebou očiste[g]ný.
[D] Ty si zostúpil sem [C]k nám,
milosť cítiť ťa [G]mám, svoju ná[g]ruč otvá[D]raš.

R:
/: Tak príď [C]k nám, Je[G]žiš, očisti [g]nás,
tak príď [D2]k nám, náš Boh a [C]Pán, Je[G]žiš, naplň [g]nás. :/

2.
Kto pochopí tento dar,
keď hľadí na oltár, tebou zmenený.
V duši cítim tvoj hlas, dôkaz,
že žiješ v nás, v spojení.
Ak chceš život v sebe mať,
musíš ma s láskou prijímať, navždy spojení.
Ukážem ti cestu do neba, vedie cez tento chleba.
Verím, že ťa raz uvidím.

R:
Tak príď [C]k nám, Je[G]žiš, očisti [g]nás,
tak príď [D2]k nám, náš Boh a [C]Pán, Je[G]žiš, naplň [g]nás.
Tak naplň nás svojou láskou, Ježiš, príď k nám.
Tak príď k nám, náš Boh a Pán, Ježiš, rád ťa mám.