← späť na kategóriu

Budeme slúžiť

Autor: M.Tóth - Tretí deň
Kategórie: cez rok, veľká noc, záver,
Budeme [e]slúžiť Bohu živému,
nechceme [a]slúžiť nikomu [e]inému.
Lebo náš [G]Boh a len on [H7]sám,
on je [C]živý Pán,[a] ó, on je [e]živý Pán.

Budeme [a]skúmať, čo je [D]správne,
budeme [H]hľadať jeho [e]tvár,
lebo náš [a]Boh má cesty [D]priame
a on nám [H]na nich svetlo dá.