← späť na kategóriu

Toto sú dni Eliáša

Autor: R. Mark - Rieka života
Kategórie: úvod, záver, advent,
(orig in B - capo 3)
1.
[G]Toto sú dni Eli[C\G]áša, keď [G]preniká [D]svet Pánov [G]hlas.
A toto sú dni, keď tvoj [C\G]sluha Mojžiš
[G\D]obnovil [D]zákon tvoj [G]zas.
A [h]hoci sú dni veľkej [e]skúšky,
keď [a7]hlad, temno [a7\G]vzpiera sa [D2]v nás,
sme [G]stále tým hlasom na [C]púšti, kričiac:
„Tak [G\D]priprav sa, [D]prichádza [G]Pán!“

R:
Hľa, vchádza Pán na oblakoch [C\G]k nám,
ako slnka [G]jas poľnica už [D]znie.
Zdvihni [G]hlas, je tu jubilejný [C\G]rok, (milostivý čas)
zo Siona [G]spása [D]príde [G]k nám.

2.
To sú dni Ezechiela, keď kosti suché ožijú.
A toto sú dni, keď tvoj sluha Dávid zaspieval pieseň novú.
To sú dni Pánovej žatvy, keď obilie čaká na nás.
A my sme tí pozvaní jemu slúžiť a ohlásiť, čo zveril nám.