← späť na kategóriu

Príď k nám

Autor: spirituál
Kategórie: úvod, advent,
(orig in F)
R:
Príď [E]k nám, tvoj [A]ľud ťa [E]čaká,
príď k nám ako priateľ [H7]náš,
príď [E]k nám, tvoj [A]ľud ťa [E]čaká,
príď k nám ako [H7]priateľ [E]náš.

1.
Ja spievam a šťastím [A]moja duša [E]horí,
príď k nám ako priateľ [H7]náš,
[E]radosť, Kriste, [A]hradby smútku [E]zborí,
príď k nám ako [H7]priateľ [E]náš.
2.
Pod hriechom keď padá človek biedny,
slabý, príď k nám ako priateľ náš.
tvoj príchod, Kriste, hradby smútku zborí,
príď k nám ako priateľ náš.
3.
Tou cestou tak mnohí idú ubolení,
príď k nám ako priateľ náš.
Zbor hradby i to, čo nás ešte delí,
príď k nám ako priateľ náš.
4.
Byť veľký a čistý, to si vrúcne žiadam,
príď k nám ako priateľ náš.
Môj život s tebou, Kriste, bude slávny,
príď k nám ako priateľ náš.