← späť na kategóriu

Prichádzame k tebe, Pane

Autor: Gen Verde, M. Šiškovič
Kategórie: úvod, cez rok,
(orig in D)
R:
[C] Prichádza[d]me k tebe, [G]Pane, so srd[C]com
pl[e]ným ra[a]dosti a [C]spoločne ti [d]chceme poďa[G]kovať.
Prichádza[d]me k tebe, [G]Pane, so srd[C]com
pl[e]ným ra[a]dosti a [C]spoločne ti [d]chceme [G]poďa[C]kovať.

1.
Za dni, ktoré nám [F]dávaš,[G] ti ďaku[C]jeme.
Za všetky plody [F]zeme,[G] ti ďaku[C]jeme.
[E] A tiež za [a]prácu, [E] za radosti [a]života, [F] ti ďaku[G]jeme.
2.
Za všetky tvoje slová, ti ďakujeme.
Že si nám dal život, ti ďakujeme.
A tiež za Cirkev, ktorá nás spája, ti ďakujeme.