← späť na kategóriu

Otvárajme, už je tu Pán

Autor: R. Fornaiser - Komunita Emanuel (zbor - SATB)
Kategórie: úvod, prijímanie, cez rok, poďakovanie po prijímaní,
R:
[F]Otvárajme, [C]už je tu [d]Pán, [B]vo svojej sláve [g]vstupuje [C]k nám.
[F]Zaľúbme sa [C]do jeho [d]slov, [B]zahorme láskou [g]a vele[C]bou.

1.
[F]Chválou mi dnes moje [a\E]srdce pla[d]nie
[B]pred tvojou velebou, [g]dobrý Pa[C7]ne.
[F]Spasil si milosťou [a\E]celý náš [d]rod,
[B]s vďakou ti spievame: [g]ty si náš [C7]Boh.
2.
Stvoriteľ vesmíru nekonečný,
od vekov naveky si Boh večný.
Láskou si nás stvoril, v srdci nás máš,
do svojho kráľovstva pozývaš nás.
3.
Svätý si, Bože náš, plný slávy.
Všetko, čo podnikneš, sa ti zdarí.
Anjeli velebia tvoj majestát,
s nimi ti zaspievam, že mám ťa rád.