Sme malá skupinka ľudí, ktorí sa snažia dať do spoločného to, čo dostali. Hlavným koordinátorom je Mgr. Pavol Kalata SDB pôsobiaci v Košiciach v komunite na Troch hôrkach. Po hudobnej stránke je garantom Mgr. et Mgr. art. Barbora Brosová Lipková, PhD. Tím dopĺňajú ďalší: Peter Chodelka SDB, Ľuboš Biľ, Terézia Smoleňová, Daniel Holúbek SDB, Mgr. Juraj Lipka, Mgr. art. Peter Jakab, Mrg. art. Adrián Harvan, Mgr. Andrea Fedorková, Veronika Rendeková, Miriam Vyšňovská, a iní...