← späť na zoznam kategórii

pôst

Pôstne obdobie je kajúcou prípravou na Veľkú noc, chce nám pripomenúť témy: krst, sviatosť zmierenia, milosrdenstvo, odpustenie a pod. Pripomínanie Ježišovho utrpenia v čítaniach a textoch piesní nastupuje až v posledných dvoch týždňoch, zvlášť vo Veľkom týždni.Aj ty si jeho brat úvod, prijímanie, cez rok, pôst, veľká noc,
J. F. Manašovský, M. Bojničan - Nitra 93
Bartimej - Zmiluj sa adorácia, pôst,
P. Milenky (zbor - TTBB)
Blahoslavení čistého srdca cez rok, záver, pôst,
D. Gurbaľová
Blatom a tŕním pôst, prijímanie, záver,
J. Hrubý - Učedníci
Bohatý stal sa chudobným pôst, prijímanie,
M. Šiškovič
Bol si tam pôst, úvod, prijímanie, záver,
am. spirituál, krížová cesta
Bol som to ja pôst, záver, adorácia,
Acharai
Cestou s nami záver, pôst, cez rok,
autor neznámy (zbor - SSAB)
Čo mám robiť, Pane? záver, pôst,
M. Fedoráková - Križiaci
Dávam všetko obetovanie, pôst, cez rok,
M. James - Rieka života
Dnes pred tvárou Pána úvod, cez rok, pôst, záver,
B. Hudson (zbor - ST)
Getsemany pôst,
Holík, D. Kalna - Salco
Golgotské víťazstvo pôst,
R. Čanaky
Hosana - Zástup spieva pôst, záver,
O. Studenec (zbor - SATB)
Jasnou rečou hovorí pôst, záver,
A. Ficiková - Južania
Je to krv prijímanie, pôst,
M. Christ - pr. M. Wiesnerová
Je to zázrak pôst, cez rok, prijímanie,
M. Milučký (zbor - SAT)
Jednej noci prijímanie, záver, pôst,
Ježiš môj pôst, obetovanie,
M. Redman - Rieka života
Ježiš na kríži pôst, prijímanie, záver,
R. Čanaky - Kompromis
Ježiš, dávno to už viem záver, pôst,
BCC Worship
Ježiš, ty si ma poznal záver, pôst, cez rok,
M. Wiesnerová
Ježišu ukrižovaný pôst, adorácia, záver,
J. Černý
K tebe, Pane, volám záver, pôst,
M. Juhásová - Južania (zbor - SATB)
Kedy pochopím záver, pôst,
P. Milenky
Kríž je znakom spásy pôst, prijímanie, záver, cez rok,
R. Lačný
Kríza záver, pôst,
F. Tkáč, E. Žilineková - Kapucíni
Láska, čo nie je milovaná pôst, prijímanie,
O. Tkáč - Kapucíni
Len s láskou (Keď trpíš) pôst, záver,
Gen Rosso - M. Šiškovič
Maličký detské, prijímanie, záver, pôst, cez rok,
J. Zmožek
Mária mariánske, záver, pôst, cez rok,
P. Križian - Krížik
Mária, Matka bolestná mariánske, záver, pôst, cez rok,
M. Juhásová - Južania (zbor - SATB)
Mária, plná milosti mariánske, záver, pôst,
F. Fedor
Márnotratný syn záver, pôst, prijímanie,
M. Juhásová (zbor - SATB)
Máš v duši pieseň mariánske, záver, advent, pôst,
J. Hrubý - Učedníci
Mobil detské, záver, pôst, cez rok,
J. Grenčík - Skalkáči
Na zem padol sivý tieň pôst, úvod, záver,
J. Hrubý - Učedníci
Nehanbím sa záver, pôst, cez rok,
Tretí deň
Nežná mariánske, záver, pôst,
R. Flamík
Nežne zlomený pôst,
J. Riddle - Rieka života
Ó, láska, nádej, spása prijímanie, pôst,
JKS 278
Obeta obetovanie, pôst, cez rok,
M. Jeseňák - New Project
Ochranca prijímanie, záver, pôst, cez rok,
R. Čanaky
Pán hoden chvál prijímanie, pôst,
D. a N. Fellingham - Rieka života
Pane, som tak veľmi rád prijímanie, pôst, cez rok,
R. Pounds
Po ceste kráčal pôst, úvod, záver,
spirituál (SATB)
Pod tvojim krížom pôst, adorácia,
J. Černý
Pod tvojím krížom pôst, adorácia,
J. Černý, arr.: M. Dečová (zbor - SATB)
Poznáš ma záver, pôst,
R. Flamík - Saleziáni
Praise pôst, cez rok,
R. Čanaky - Kompromis
Prečo mlčíš, Pane? pôst,
M. Rejchrt, pr. J. Nagajová
Prehltnutý záver, pôst, cez rok,
M. Fedoráková - Križiaci
Prišiel na zem prijímanie, záver, pôst,
zb. CHPJ - Južania
Rád spievam, Bože mariánske, poďakovanie po prijímaní, záver, advent, vianoce, pôst, veľká noc, cez rok,
G. Creaton - Komunita Emanuel (zbor - SATB)
Rozhodol som sa záver, pôst,
spirituál
S pokorou vchádzam úvod, cez rok, pôst,
Cvachová, Jeseňák / Tomaščíková - Butterfly
S tebou, Pane, je nám fajn úvod, záver, cez rok, pôst,
autor neznámy
Silu mi dávaš záver, pôst, cez rok,
M. Juhásová - Južania
Skrýša detské, cez rok, prijímanie, adorácia, pôst,
M. Wiesnerová
Som strápený záver, pôst, cez rok,
P. Veselský - Butterfly
Spievam tebe, môj Kráľ poďakovanie po prijímaní, záver, pôst,
P. Veselský - Stagg
Srdce pôst, prijímanie, adorácia,
M. Juhásová - Južania (zbor - SATB)
Stáť smiem úvod, záver, pôst,
J. Houston - ESPÉ
Súcit nekonečný obetovanie, prijímanie, záver, pôst,
K. Scott - Rieka života
Svitá mariánske, záver, pôst,
J. Hrubý - Učedníci
Tam, tam pred tvoju svätú tvár adorácia, cez rok, pôst,
A. Ficiková - Južania
Toto všetko o tebe je pôst,
M. Lipovský - Timothy
Ty si môj Pán prijímanie, adorácia, pôst, cez rok,
B. Letko
Ubi caritas cez rok, obetovanie, advent, vianoce, pôst, veľká noc,
J. Berthier - Taizé
Vďaka ti, Mária mariánske, záver, pôst,
M. Bender - Salco
Vedú ťa v putách pôst, záver,
M. Dečová - krížová cesta
Vínny kmeň obetovanie, pôst,
B. Fliedr
Vínny kmeň - Prijmi obetovanie, pôst,
B. Fliedr - verzia Južania
Zázrak vykúpenia pôst,
A. Ficiková
Žehná nás ruka Pána úvod, cez rok, pôst,
P. Reiffers, S. Šedivý (zbor - SATB)
Zostaňte pôst,
J. Berthier - Taizé